طراحی سایت
Enter Title

  

اسامی پزشکان متخصص بیمارستان امام رضا(ع) ایوان

 

1- دکتر مرضیه نیک فرجام                 متخصص داخلی   تمام وقت

2-دکتر اسفندیار محمدنژاد                متخصص اطفال    تمام وقت

3-دکتر آتنا اعظمی                            متخصص پاتو بیولوژی تمام وقت

4-دکتر نوراله ولیان                        متخصص رادیولوژیست  غیر تمام وقت

5-دکتر مهسا توکل                     متخصص جراحی عمومی تمام وقت

6-دکتر فریبا محمود زاده      متخصص و جراح زنان و زایمان   تمام وقت

7-دکترحمیده السادات صدر عاملی    متخصص اعصاب و روان    تمام وقت

8-دکتر امیر بهمنی                    متخصص قلب و عروق     تمام وقت

9-دکتر زهرا اسد زاده                    متخصص بیهوشی         تمام وقت

10-دکتر بشری ارکوازی                  متخصص وجراح زنان وزایمان

 

جستجو