طراحی سایت
Enter Title

اسامی پزشکان عمومی بیمارستان امام رضا(ع)ایوان

 

1-جناب آقای دکترمحمد تقی پیرحیاتی

2-سرکار خانم دکتر طاهره حسینی

3-سرکار خانم دکتر سیده زینب سید جوادین

4-سرکار خانم دکتر عارفه عشقی نژاد

5-سرکار خانم دکتر کوثر قلی پور

6-سرکار خانم دکتر شهین صادقی

7-سرکار خانم دکتر شیما غلامی سرتنگ

 

جستجو