طراحی سایت
Enter Title

اسامی پزشکان عمومی بیمارستان امام رضا(ع)ایوان

 

1-جناب آقای دکتر محمد تقی پیرحیاتی 

2-جناب آقای دکتر احمد نظری

3-جناب آقای دکتر فرشاد امیری

4-سرکار خانم دکتر هاجر سلیمی

5-سرکار خانم دکتر شهین صادقی

6-سرکار خانم دکتر  شیما غلامی سرتنگ

 

 

جستجو