طراحی سایت
Live Tabs

 

 

نام: شهلا

نام خانوادگی: رشید پور

رشته و مقطع تحصیلی: دیپلم فرهنگ و ادب فارسی

سمت: مسئول دبیرخانه بیمارستان

سابقه کار:24سال

پست الکترونیکی:

تلفن داخلی:226 

 
جستجو