طراحی سایت
Live Tabs

نام:  اصغر

نام خانوادگی:رستمی

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس پرستاری

سمت:     مسئول اورژانس

سابقه کار: سال

پست الکترونیکی:

تلفن داخلی216:

 

 

**برنامه عملیاتی بخش اورژانس بیمارستان امام رضا(ع) ایوان که توسط کادر مجرب این بخش و با سرپرستی و مدیریت سرکار خانم کیانی مسئول اورژانس بیمارستان تدوین گردیده و این برنامه از هر لحاظ به صورت کمی و کیفی در بردارنده نیازهای اساسی این واحد و پرسنل سخت کوش آن می باشد.

برای دانلود این برنامه روی   کلیک نمایید با تشکر.

 

 

جستجو