طراحی سایت
اخبار
تاریخ انتشار: دوشنبه 04 تیر 1397
بازدید معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام از بیمارستان امام رضا(ع)

  بازدید معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام از بیمارستان امام رضا(ع)

امتیاز: Article Rating

معاونت محترم دانشگاه علوم پزشکی ایلام در مورخه 97/04/04 از بخش های مختلف بیمارستان بازدید نمودند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام از بیمارستان امام رضا(ع)
  • بازدید معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام از بیمارستان امام رضا(ع)
ثبت امتیاز
جستجو