طراحی سایت
اخبار
15

برگزاری کارگاه یک روزه حقوق بیمار وتکریم ارباب رجوع با تاکید بر رفتار سازمانی ،مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) و تحلیل فرایندهای ارتباطی

برگزاری کارگاه یک روزه حقوق بیمار وتکریم ارباب رجوع با تاکید بر رفتار سازمانی ،مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) و تحلیل فرایندهای ارتباطی
برگزاری کارگاه یک روزه حقوق بیمار وتکریم ارباب رجوع با تاکید بر رفتار سازمانی ،مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) و تحلیل فرایندهای ارتباطی با تدریس و ارائه ی آقای برجی سرپرست بیمارستان امام رضا(ع) و با حضور بیش از 50 نفر از کارکنان اداری ودرمانی بیمارستان در مورخه 96/6/15 برگزار گردید.
تعداد امتیازات: (6) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (270)
کد خبر: 13871
  • برگزاری کارگاه یک روزه حقوق بیمار وتکریم ارباب رجوع با تاکید بر رفتار سازمانی ،مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) و تحلیل فرایندهای ارتباطی
  • برگزاری کارگاه یک روزه حقوق بیمار وتکریم ارباب رجوع با تاکید بر رفتار سازمانی ،مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) و تحلیل فرایندهای ارتباطی
  • برگزاری کارگاه یک روزه حقوق بیمار وتکریم ارباب رجوع با تاکید بر رفتار سازمانی ،مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) و تحلیل فرایندهای ارتباطی
جستجو