طراحی سایت
اخبار
تاریخ انتشار: چهارشنبه 15 شهریور 1396
برگزاری کارگاه یک روزه حقوق بیمار وتکریم ارباب رجوع با تاکید بر رفتار سازمانی ،مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) و تحلیل فرایندهای ارتباطی

  برگزاری کارگاه یک روزه حقوق بیمار وتکریم ارباب رجوع با تاکید بر رفتار سازمانی ،مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) و تحلیل فرایندهای ارتباطی

امتیاز: Article Rating
برگزاری کارگاه یک روزه حقوق بیمار وتکریم ارباب رجوع با تاکید بر رفتار سازمانی ،مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) و تحلیل فرایندهای ارتباطی با تدریس و ارائه ی آقای برجی سرپرست بیمارستان امام رضا(ع) و با حضور بیش از 50 نفر از کارکنان اداری ودرمانی بیمارستان در مورخه 96/6/15 برگزار گردید.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری کارگاه یک روزه حقوق بیمار وتکریم ارباب رجوع با تاکید بر رفتار سازمانی ،مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) و تحلیل فرایندهای ارتباطی
  • برگزاری کارگاه یک روزه حقوق بیمار وتکریم ارباب رجوع با تاکید بر رفتار سازمانی ،مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) و تحلیل فرایندهای ارتباطی
  • برگزاری کارگاه یک روزه حقوق بیمار وتکریم ارباب رجوع با تاکید بر رفتار سازمانی ،مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) و تحلیل فرایندهای ارتباطی
ثبت امتیاز
جستجو