طراحی سایت
اخبار
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 05 بهمن 1395

  اولین جلسه سرپرست مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) با پزشکان متخصص و عمومی شاغل در این مرکز

امتیاز: Article Rating

در این جلسه که در مورخه14/10/95 راس ساعت 20 تشکیل و تا ساعت 23 نیمه شب در دفتر سرپرستی بیمارستان با حضور همه متخصصین و نماینده پزشکان عمومی  بیمارستان ادامه داشت ، بتدا علی برجی سرپرست مرکزآموزشی درمانی امام رضا(ع) ضمن تاکید بر محوریت پزشکان در برنامه تحول نظام سلامت و بکار گیری تمامی امکانات و پتانسیل های موجود برای رفاه و آسایش و امنیت شغلی آنها در عین حال از پزشکان خواست تمام تلاش خود را برای ارائه خدمات هر چه بهتر سلامت و رضایتمندی مردم محروم وفقیر منطقه بکار برده و در راستای پیشبرد اقتصاد مقاومتی کنترل هزینه ها و افزایش درآمد بیمارستان با اعمالی همچون توجه به تکمیل برگه ها و نسخ مالی بیمه های طرف قرارداد و رعایت قوانین و مقررات برنامه تحول و نظم سازمانی و همچنین حضور به موقع در بخشهای بستری و کلینیک در جهت ارتقاء سلامت مردم و مددجویان تیم مدیریت اجرایی بیمارستان را همراهی و مساعدت نمایند.

در ادامه جلسه پزشکان در رابطه با مشکلات موجود در حیطه شغلی و رفاهی خود به بحث و تبادل نظر پرداخته و مقرر شد سرپرست بیمارستان نسبت به حل مشکلات انها در حد توان و انعکاس آنها به مسئولین دانشگاه اقدام لازم را به عمل آورد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
جستجو